Monster FM

Third and fourth year Gaelic pupils recently took part in the Gaelic radio show Beò which is broadcast on Monster FM. This is a request show where pupils introduce themselves and ask for their favourite songs to be played. Ex-pupil and Monster FM presenter Niall Simpson came to Charleston Academy to record pupils. If you would like to hear our pupils on the radio, the programmes can be accessed HERE.

Monster-logo

Uilebheist FM

Bho chionn ghoirid, ghabh sgoilearan air an treas agus air a’ cheathramh bliadhna pairt anns a’ phrògram rèidio Gàidhlig Beò a tha a’ dol a-mach air Uilebheist FM.  ‘S e prògram dhùrachdan a tha seo agus dh’innis gach sgoilear an ainm agus an t-òran as fheàrr leotha.  B’ e preasantair a’ phrògraim seann sgoilear à Acadamaidh Bhaile Theàrlaich, Niall Simpson agus thàinig esan air ais dhan sgoil airson sgoilearan a chlàradh.  Ma tha sibh airson èisteachd ris na sgoilearan air na prògraman, cluinnidh sibh iad aig:

http://www.radioskills.org.uk/Monster-FM/Shows/Beo

Scroll to Top